Villkor

Vi är övertygade om att recenssioner med hög kvalité på produkter och tjänster leder till en mer transparent och rättvis marknad. Därför existerar Reviewclub.

I linje med vår övertygelse har vi skapat några regler som du måste följa för att bli utvald som testare av produkter i Reviewclub.

Riktlinjer för testare gällande publicerat innehåll:

Du skriver omdömen som representerar din personliga upplevelse av produkten;

Du delar med dig av ditt ärliga omdöme vare sig det är positivt eller negativt;

Du gör ditt bästa för att ge ett omdöme gällande produktern på ett konstruktivt och hjälpfullt sätt;

Du skriver inte saker i ditt omdöme som inte är relevant eller relaterat till produkten;

Du publicerar inte innehåll som stöder eller främjar olaglig eller skadlig aktivitet, våld, är vulgärt, obscent, ärekränkande, hotande eller diskriminerande;

Du publicerar inte innehåll som bryter mot en persons eller entitets rättigheter, inklusive immateriella rättigheter och sekretessrättigheter (t.ex. publicering av andras fullständiga namn, adress eller annan identifierande information utan tillstånd);

När vi ber dig att dela med dig av ditt omdöme online gör du detta inom 2 dagar genom att skriva ett omdöme bestående av minst 150 ord;

Du hanterar produkterna varsamt och returnerar dem till oss när vi ber om det;

Du svarar på våra maila och frågor omgående.