Vilkår

Det er et par spilleregler du må forholde deg til om du vil teste produkter for oss regelmessig:

Du passer best av alle våre medlemmer til å teste det spesifike produktet.

Du liker å teste ut nye produkter og dele din mening om det på nettet.

Du er forsiktig med produktet og sender det tilbake om vi ber om det.

Du svarer raskt på våre e-poster og spørsmål.